Blog Image

Pere Fusté i Brull

En relació a aquest blog trobareu:

Aspectes curriculars / Arees de coneixement del meu interés / Notícies d'interés de la meva especialitat / Tasca a internet / Portals de recerca i divulgació en ginecologia / Informació per a professionals i pacients

Portal de Ginecologia Oncològica

Per a pacients Posted on 24 Feb, 2015 11:26:35

En aquest portal trobareu tota mena d’informació relativa a la ginecologia oncològica. Adreçat a usuàries (no professionals). Llenguatge clar i entenedor. Diverses utilitats i interaccions.

Elaborat per UGO (Unitat Ginecologia Oncològica) – Hospital Clínic.
Web màster: Dr Pere Fusté

Accediu:

Ginecologia Oncològica



Aplicacions – bases de dades

Aspectes curriculars Posted on 24 Feb, 2015 11:10:06


Aplicacions executables creades en ACCESS per gestionar diferents nivells d’informació, organització i recerca:

– Gestió de Recerca. Gestiona l’activitat de recerca de UGO (Unitat Ginecologia Oncològica)

– Gestió en Ginecologia. Permet dur completament la gestio d’una consulta privada de ginecologia.

– Gestió de Ginecologia Oncològica i Patologia Intraepitelial (dues aplicacions). D’una banda, permeten la gestió clínica, assistencial, de pacients oncològiques i amb patologia intraepitelial. Altrament, són bases de dades per explotar en estudis epidemiològics i de recerca clínica.

– Ecografia en Ginecologia. Permet gestionar i fer informes ecogràfics i alhora és base de dades per recerca clínica en aquest camp.

– Papilomavirus. Base de dades on-line per al seguiment d’aquesta patologia.